DS Smith

DS Smiths förpackningsanläggningar i Tyskland och Schweiz konverterades till LED inom mycket kort tid under pågående drift. De enorma energibesparingarna finansierade inte bara omställningen till GLT TUBE, GLT High Bay och GLT Fixe utan hade också en omedelbar positiv effekt på rörelseresultatet. Med GLT-produkterna ökar DS Smith sin konkurrenskraft och minskar även koldioxidutsläppen avsevärt.
Med GLT TUBES har DS Smith i år redan sparat
8 600 000 kWh
Till elpris av EUR per kWh motsvarar det EUR .
 • Antal GLT TUBES
  30 000
 • Årlig energibesparing
  8 600 000 kWh
 • Årliga driftstimmar
  5 400 h
 • Besparing under hyresperioden
  ca. 12.000.000 EUR

»Vid byte till LED-belysning förlitar sig DS Smith på internationella standards. Effektiviteten och hållbarheten samt efterlevnaden av alla relevanta europeiska normer för GLT-produkterna var avgörande för beslutet.«

Roland Kraus
Regional Category Manager Capex

Stäng